Skip to main content

Interne stage

Om de geleidelijke overgang van school naar stage zo effectief mogelijk te maken, wordt er vanaf klas 2 gewerkt aan de ontwikkeling van de vereiste arbeidscompetenties.

Alle leerlingen van klas 2 lopen een aantal weken per jaar interne stage. Onder begeleiding van een stagebegeleider ontwikkelen de leerlingen een juiste stagehouding, de basisvaardigheden, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden. Deze stage vindt plaats in de school. Dit stelt de leerling straks in staat om in klas 3 te starten met een passende stage.

Het betekent dat de leerling niet deelneemt aan de gewone lessen maar met een klein groepje een eigen programma binnen de school volgt. Op deze wijze wordt er op een veilige manier geoefend en gewerkt aan de algemene arbeidscompetenties. In duidelijke stappen leren de leerlingen een opdracht uit te voeren en deel te nemen aan het groepsproces.

Stappen

In stappen leren de leerlingen een opdracht uit te voeren en deel te nemen aan het groepsproces. Hierin behoort samenwerken, collegialiteit, het evalueren van de gedane opdrachten en natuurlijk het samen eten van een broodje tot de dagelijkse gang van zaken.

Deze oefensituatie met een positief resultaat maakt dat de basis is gelegd om in het 3de leerjaar deel te gaan nemen aan de externe stage.
We oefenen een aantal basisvaardigheden rondom de thema’s:

  • Presentatie
  • Houding, gedrag
  • Zelfstandigheid
  • Gedrag in vrije situatie


Presentatie

We werken o.a. aan beleefdheid, luisteren, met twee woorden spreken, persoonlijke hygiëne, rechtop staan, netjes aan tafel zitten, iemand aankijken als je praat, respect hebben voor de ander en je fatsoenlijk gedragen.

Houding en gedrag

Hoe gedraag ik me binnen de school. Kan ik op een rustige manier mijn opdracht doen. Incasseringsvermogen oefenen o.a. door ook minder leuke opdrachten uit te moeten voeren. Het aanleren van een werkhouding ofwel, je rustig kunnen gedragen serieus zijn en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen.

Zelfstandigheid

We gaan via opdrachten in stapjes werken aan zelfstandigheid op verschillende niveaus. De ene leerling zal na één keer al een broodje gezond zelfstandig kunnen maken en de ander heeft misschien nog wat aanwijzingen nodig.

 

Gedrag in een vrije situatie

Vrije situaties zijn momenten dat de interne stage begeleider niet daadwerkelijk aanwezig is bij een uit te voeren opdracht. Leerlingen werken in 2 tallen aan een opdracht. Er wordt gekeken hoe de leerling zich gedraagt. Hoe is houding en gedrag, wordt er netjes gewerkt. Lukt het om op een fatsoenlijke en verantwoordelijke manier door de school te lopen. We werken met een vaste dagindeling, dat geeft structuur en bevordert het leerproces.

De Toetsing

We werken aan de hand van competenties, d.w.z. de basisvaardigheden die je onder de knie moet hebben. Wekelijks wordt deze lijst ingevuld daarin een persoonlijke observatie van de stagebegeleider. De leerlingen maken een dag beoordeling waarin ze leren te formuleren en te onthouden aan welke opdracht en vaardigheden ze die dag gewerkt hebben. Na de voorjaarsvakantie wordt er een begin gemaakt met het uitnodigen van leerlingen uit de 3de en 4de klas die iets komen vertellen over hun ervaringen tijdens de externe stage. De leerlingen kunnen vragen stellen en krijgen zo een beeld van wat stage inhoudt.

Eindbeoordeling

De stage kent ook een eindbeoordeling, er wordt gekeken naar stagerijpheid aan de hand van presentatie, zelfstandigheid, inzet, gedrag, houding en incasseringsvermogen. Ook wordt er een zelfreflectie formulier ingevuld zodat we een beeld krijgen hoe de leerling zichzelf ziet. Dit wordt samen met de laatste beoordeling overgedragen aan de externe stagedocenten.

Aanvullende voorbereiding

Naast de interne stage worden ook de volgende lesactiviteiten ingezet:

  • SoVa training (sociale vaardigheden)
  • Sollicitatietraining in samenwerking met Jinc
  • Excursies naar bedrijven in samenwerking met Bedrijf en Samenleving Haarlem en Omstreken
  • Veilig op stage (lesmethode met certificaat)
  • VCA (landelijk erkend veiligheidscertificaat)
  • Alle praktijkvakken

Tijdens de AVO lessen wordt er voorlichting gegeven over stage. Wat is stage, waarom loop je stage, waarom is het belangrijk, wat voor problemen kun je tegenkomen, wat kan het bedrijf van jou verwachten, wat zijn de regels enz.
Aan het eind van het tweede schooljaar maken alle leerlingen een digitale beroeps interessetest. 
De externe stagedocent bespreekt samen met de interne stagedocent alle leerlingen van klas 2 en krijgt advies van de mentor en praktijkdocenten.
De uitkomsten van deze test en de adviezen vormen samen de basis voor een intakegesprek en het matchen van de leerling met een bedrijf in het derde leerjaar.