Skip to main content

Taal en rekenen

Onze leerlingen krijgen drie keer in de week les in Nederlands en rekenen. Voor beide vakken geldt dat de leerlingen werken op eigen niveau.
Aan het begin van het jaar wordt naar het niveau van de leerling gekeken om het instapniveau te bepalen.

• Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode Numo en de leerlingen werken hier tweemaal in de week op hun eigen niveau mee. Dit is een digitale methode waarin veel verschillende onderdelen van het rekenonderwijs aan bod komen. Een leerling maakt tussentijdse sprongtoetsen om te kijken of de stof voldoende is begrepen.
Ook thuis mag en kan hier verder mee gewerkt worden. Dit is niet verplicht, maar kan wel helpen in de ontwikkeling van dit leergebied. Dit in overleg met de mentor en/ of vakdocent.
De derde keer in de week wordt er praktisch rekenen gegeven. Er worden dan sommen aangeboden die in relatie staan met de praktijkvakken.

• Nederlands

Voor Nederlands gebruiken we ook de digitale methode Numo. En net als bij rekenen volgt een leerling zijn/haar eigen leerlijn in zijn/haar eigen tempo. Twee keer in de week wordt er uit Numo gewerkt en komen er verschillende onderdelen aan bod. Ook hier bepalen de sprongtoetsen of een leerling een onderdeel behaald heeft en of hij/zij verder kan.
Thuis mag verder gewerkt worden uit Numo, wel na overleg met de docent. Dit kan zeker een positief effect hebben op de Nederlandse vaardigheden. Het is echter niet verplicht.
De derde keer in de week wordt Nederlands in de praktijk van Strux aangeboden. Dit zijn klassikale lessen en hier komen allerlei vaardigheden aan bod die een leerling in de praktijk nodig heeft.

• Engels  

De leerling leert tijdens de lessen Engels zich verstaanbaar te maken en de ander te begrijpen. We maken hierbij gebruik van de methode Deviant waarin de leerling ook eenvoudige teksten leest en stukjes leert schrijven. Ook kunnen de leerlingen zelfstandig op eigen niveau werken in Numo.