Skip to main content

LOOPBAAN ORIËNTATIE BEGELEIDING (LOB)

Loopbaan oriëntatie begeleiding is een belangrijke pijler op de Oost ter Hout. Dit vak begeleidt de leerling op weg naar de arbeidsmarkt. De LOB lessen worden gegeven aan de hand van het werkboek en de online omgeving van de methode Proeftuin. Door het jaar heen worden er verschillende thema's behandeld. Uiteraard staat kennismaken met de nieuwe school en/of klas bovenaan. Maar ook social media, leren plannen, leren presenteren, de veranderingen in het puberbrein en het onderzoeken van een beroep zijn onderdeel van LOB. Tijdens de LOB lessen is er naast de bovenstaande thema’s ook veel aandacht voor de sociale vaardigheden en het ontdekken van de eigen talenten.

Sociale vaardigheden heb je nodig om op een goede en gepaste manier met elkaar om te gaan. In je klas, op je stage, op straat en ook thuis praat je met anderen en heb je te maken met veel verschillende soorten mensen. Om op een fijne manier met elkaar te kunnen communiceren is het nodig om een ander goed te kunnen begrijpen.
In de lessen hebben we veel kringgesprekken en spelen we met regelmaat betekenisvolle spellen om het gedrag van jezelf en anderen te bekijken. Een eigen mening hebben en die durven uitspreken is belangrijk op school, in je stage, op je werk en daar buiten. Bij dit vak werken we veel samen, oefenen we met luisteren naar elkaar, het stellen van vragen en het presenteren van jezelf.

Naast een uur per week klassikale lessen gaan de leerlingen in de onderbouw ook op bliksem stage. Bij deze lessen ontdekken de leerlingen hun eigen talenten en interesses en oriënteren zij zich op wat er allemaal voor sectoren en beroepen bestaan. In deze levensechte setting, de leerlingen draaien een dag mee in een bedrijf, worden de lessen LOB betekenisvol. De leerlingen komen er achter wat de bedrijven in de omgeving van Haarlem allemaal te bieden hebben. En wat de vraag is op de arbeidsmarkt. Ook kunnen de leerlingen hierdoor een gerichte en goed onderbouwde keuze maken voor het profiel dat ze moeten kiezen voor de bovenbouw. Hierdoor zal ook de keuze, in overleg met de stage, voor de externe stage makkelijker gemaakt kunnen worden. En zullen de keuzes om wel of niet deel te nemen aan de branche gerichte certificaten weloverwogen worden gemaakt.