Plusklas

PLUSKLAS

Op Oost ter Hout hebben wij Plusklassen voor leerlingen die meer rust, regelmaat en persoonlijke begeleiding nodig hebben op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Deze klassen hebben maximaal 9 leerlingen per groep en minder leswisselingen.
In het schooljaar 2021-2022 hebben leerjaar één, twee en drie een Plusklas.

De tweedejaars leerlingen van de Plusklas kiezen voor de derde klas, net zoals de andere leerlingen, een eigen profiel. Op deze manier kunnen Plusklasleerlingen ook toewerken naar een passende uitstroom.
De leerlingen van de Plusklas krijgen zoveel mogelijk les bij hun eigen mentor.


Tijdens de OPP-gesprekken overleggen de mentor, leerling, ouder en of verzorger over de voortgang van de leerling. Indien alle partijen overtuigd zijn dat een leerling de stap van de Plusklas naar een reguliere klas kan maken, zal dit gebeuren. De leerlingen krijgen, net als in de overige klassen, op hun eigen niveau les. Kunnen ze meer aan, dan bieden we meer aan. Is een stapje terug nodig, dan wordt dit in overleg gerealiseerd.

De leerlingen krijgen, net als in de overige klassen, op hun eigen niveau les. Kunnen ze meer aan, dan bieden we meer aan. Is een stapje terug nodig dan wordt dit in overleg gerealiseerd. Wat anders gaat is dat de leerlingen iedere ochtend starten bij hun eigen mentor en ook de theorievakken van hun eigen mentor onderwezen krijgen. Dit zorgt voor veel rust en duidelijkheid bij de leerlingen. Ook kan de mentor nog beter ondersteunen als een leerling extra begeleiding nodig heeft bij een bepaald vak. De leerlingen zitten van 8:15 uur tot 10:20 uur bij hun eigen mentor in de klas en volgen iedere ochtend dat zij op school zijn theorievakken. Vanaf 10:40 uur zullen zij de praktijkvakken volgen.

Sommige leerlingen met een plus profiel lopen groepsstage, 1 tot 2 dagen in de week. Maar niet voor iedereen is dit nodig. Sommige leerlingen lopen een meer zelfstandige- stage of hebben gedeeltelijk groepsstage en gedeeltelijk een zelfstandige-stage. De leerlingen in de groepsstage worden begeleidt door een ambulante begeleider.

©2022 Oost ter Hout Praktijkschool | Webdesign: MitZ.nl