Skip to main content

Algemene techniek

Bij de algemene techniek lessen gaan de leerlingen met allerlei activiteiten aan de slag. Het doel is om zelfredzamer te worden met handelen in en rond het huis. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende activiteiten:

 • Fietsreparatie en fietsonderhoud
 • Schilderen
 • Waterafvoer aanleggen
 • Stroomkring aansluiten

Het eerste jaar:

Het eerste jaar maken de leerlingen kennis met verschillende gereedschappen en materialen. Alle leerlingen krijgen in het eerste jaar algemene techniek. Voor zowel jongens en meisjes zijn de activiteiten toegankelijk en kunnen zij later in hun eigen huis de vaardigheden toepassen.

 • Bandplakken
 • Eenvoudige reparaties van verlichting
 • Sifon aansluiten van een wastafel of gootsteen
 • Het leggen van laminaat

 

het tweede jaar:

In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen alleen algemene techniek als zij dit hebben gekozen. Naast de zelfredzaamheid gaan de lessen ook iets dieper op de technieken in. De leerlingen krijgen een beter beeld van welke beroepen bij de activiteiten horen. De leerlingen gaan dan o.a. aan de slag met:

 • Tegelen, waaronder het werken met een tegelsnijder
 • Het aanleggen van een waterleiding
 • Verdiepingsopdrachten bij fietstechniek
 • Behangen

het derde en vierde jaar:

In het derde en vierde leerjaar (de bovenbouw) zijn de lessen gericht op de eventuele uitstroom naar MBO en/of werk. Bij de lessen wordt een werkhouding verwacht die past bij het werken in een bedrijf. De werkzaamheden worden meer arbeid gerelateerd. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • Wanden stuken
 • Metselen
 • Het betegelen van muren
 • Werkzaamheden m.b.t. onderhoud huis en gebouw