Skip to main content

Oost ter Hout en de ESF subsidie!

Onze school neemt deel aan het Europese Subsidie Fonds.

esf logo uitgebreid

Deze subsidie wordt aangewend voor verdere versterking en aantrekkelijkheid van het eigen onderwijs.  Deze subsidie, bestemd voor leerlingen vanaf 15 jaar, is bedoeld om de leerlingen in een vroeg stadium ervaring op te laten doen met praktische vaardigheden. Het uiteindelijke resultaat moet zijn, dat schoolverlaters een soepele overgang maken van school naar een plek op de arbeidsmarkt.

Wij hebben ervoor gekozen subsidie aan te vragen voor verschillende thema’s die passen bij de visie van de school. Zo zijn er binnen de school verschillende activiteiten waarbij de leerling arbeidsvaardigheden kunnen oefenen binnen de profielen:

  • Bouwen en Wonen
  • Natuur en Groen
  • Zorg en Welzijn
  • Verkoop en Vormgeving
  • Horeca en Voeding
  • Sport en Voeding

Aan deze profielen is een certificaat of een diploma verbonden indien dit tot de mogelijkheden van de leerling behoort. Verder worden er buitenschoolse activiteiten georganiseerd gericht op burgerschap en vrijetijdsbesteding, in het kader van het curriculum Praktijkonderwijs.